Szanowni Państwo,

minęło pierwsze półrocze 2009 r., kolejny okres działalności Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej IKARDIA w Nałęczowie. Dzięki wspaniałej współpracy z Państwem systematycznie zwiększaliśmy liczbę leczonych pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. W stosunkowo krótkim czasie zbliżyliśmy się do największych centrów kardiologii inwazyjnej w województwie lubelskim w zakresie liczby zabiegów (Klinika Kardiologii UM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny i Szpital im. Jana Pawła II w Zamościu). Pomimo bardzo niewielkich wyjściowo kontraktów z NFZ pracowaliśmy bez ograniczeń, tak aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania chorych na badania i zabiegi. Byliśmy dumni, że chorzy kierowani przez Państwa nie czekali dłużej niż 2-3 tygodnie na planową koronarografię. Funkcjonowanie ekonomiczne naszego Ośrodka opierało się w 2007 r. i częściowo w 2008 r. na płaceniu przez NFZ nadwykonań za faktycznie przeprowadzone zabiegi. W przeciwieństwie do innych województw nigdy nie dotyczyły one jednak wszystkich wykonanych zabiegów, a jedynie 30-40%. Pod koniec obecnego półrocza sytuacja stała się całkowicie dramatyczna. Pomimo wstępnych obietnic, Lubelski Odział NFZ odmówił zapłacenia za ogromne nadwykonania w 2008 r. Ponadto w dobrze Państwu znanym piśmie Dyrektora LO NFZ z dn. 5 maja b.r. zapowiedziane zostało niepłacenie za nadwykonania w 2009 r. Pomimo znacznie wyższego, niż w ubiegłych latach kontraktu, po pierwszych 5. miesiącach nie tylko wyczerpaliśmy jego całą, roczną wartość, ale ogromnie go przekroczyliśmy w sensie nadwykonań. Wobec zapowiadanego restrykcyjnego stanowiska NFZ w sprawie dalszego finansowania działalności, nie tylko naszej jednostki, zachodzi realna groźba bankructwa OKI IKARDIA. Nie jesteśmy w stanie wykonywać dalszych zabiegów przez kolejne pół roku na zasadach kredytowania. W zaistniałej sytuacji ekonomicznej musimy podjąć dramatyczne kroki organizacyjne mające na celu utrzymanie Ośrodka i doczekanie lepszych możliwości jego finansowania. Z dniem 12 lipca wstrzymujemy do odwołania przyjęcia skierowań na planowe badania koronarograficzne oraz planowe zabiegi PTCA. Jednocześnie zapewniamy, że wszyscy skierowani dotychczas przez Państwa chorzy na planowe badania i zabiegi będą je mieli wykonane zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Równocześnie informujemy, że działalność NZOZ IKARDIA będzie w dalszym ciągu kontynuowana w zakresie pełnego dostępu dla chorych z bezpośrednim zagrożeniem życia, czyli ostrymi zespołami wieńcowymi (niestabilna dusznica bolesna, zawał NSTEMI i STEMI), gdyż są to jedyne nielimitowane finansowo przez NFZ procedury.

Chociaż obecna sytuacja jest całkowicie niezgodna z naszym pojęciem podejścia do medycyny, to w sytuacji nakazu świadomego wydłużania kolejki na planowe zabiegi kardiologii inwazyjnej, sugerowanego przez Dyrektora LO NFZ, możemy zaproponować chorym jedynie odpłatne ich wykonywanie w dowolnym terminie, wg obecnego cennika NFZ.

Mamy nadzieję, że nasze decyzje znajdą u Państwa pełne zrozumienie i pozwolą nam na dalsze funkcjonowanie w województwie, które w dalszym ciągu zalicza się do najgorszych z ostatnich w Polsce pod względem wykonywanych badań i zabiegów kardiologii inwazyjnej.

Z poważaniem

Dr hab n. med. Jarosław Wójcik
Prezes Zarządu NZOZ IKARDIA

Czym się zajmujemy?

Choroba niedokrwienna serca, zwana inaczej niewydolnością wieńcową, jest najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce. W ponad 90% przypadków odpowiedzialna za chorobę wieńcową jest miażdżyca tętnic wieńcowych, doprowadzająca do ich zwężenia i tym samym upośledzenia przepływu wieńcowego.

Szacuje się, że około 1 - 1,5 mln Polaków ma objawy choroby niedokrwiennej serca. Rocznie zawał dotyka 50 tys. osób, z których prawie połowa umiera. Skuteczność leczenia wymaga szybkiego rozpoznania oraz natychmiastowej interwencji przy pomocy nowoczesnego sprzętu.

W Polsce wykonuje się jedynie 50% wymaganej liczby nowoczesnych zabiegów diagnostycznych i leczniczych (koronarografie, angioplastyki tętnic wieńcowych). Województwo lubelskie sytuuje się poniżej średniej krajowej liczby wykonywanych specjalistycznych badań i zabiegów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej.

nałęczów

Dodatkowym atutem Ikardii jest lokalizacja kliniki w malowniczym centrum sanatoryjnym Nałęczów, który jest jedynym w Polsce uzdrowiskiem o profilu kardiologicznym. Obecnie działa tu 7 ośrodków sanatoryjnych, ośrodki odnowy biologicznej oraz szpital uzdrowiskowy. Zabytkowy Park Zdrojowy ze Starymi Łazienkami, Pałacem Małachowskich i pijalnią wód stwarzają znakomite warunki do rehabilitacji.

Pacjenci Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej Ikardia mają możliwość kontynuowania leczenia w Szpitalu Kardiologicznym w Nałęczowie.

Dlaczego Ikardia?

ikardia

Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej "Ikardia" w Nałęczowie to pierwsza w województwie lubelskim prywatna klinika, oferująca zabiegi przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej oraz badania koronarograficzne.

ikardia

Dysponujemy pracownią badań inwazyjnych, wyposażoną w sprzęt najnowszej technologii oraz wykwalifikowanym personelem medycznym, zapewniając pacjentom fachową 24-godzinną opiekę na najwyższym poziomie.

Krótkie terminy oczekiwania na zabieg w naszym Ośrodku pozwalają na podjęcie natychmiastowej terapii, tym samym znacznie zwiększając szanse chorego na wyleczenie.

ikardia

Naszym pacjentom zapewniamy komfortowe warunki w przestronnych 2-osobowych salach, wyposażonych w TV i osobne węzły sanitarne.